info@onepharma.sk

[+421] 915 791 442

Sídlo spoločnosti

One Pharma, s.r.o.
Janka Kráľa 5
974 01 Banská Bystrica

IČ: 46 697 250
DIČ: 2023525768
IČ DPH: SK2023525768
IBAN: SK23 1100 0000 0029 4907 4697

Zápis v registri:          Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, v složke číslo 22254/S.
Zodpovedný vedúci:                                              Mgr.Rastislav Čúnik
Príjem objednávok cez e-shop:                               nonstop
Prevádzková doba (dostupnosť na tel.linke/emaily): Pondelok až Piatok od 8:00 do 18:00
Orgán dozoru:                                                       Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
                                                                            Dolná 46
                                                                            974 01 Banská Bystrica
                                                                            tel.: 048/412 49 69
                                                                            e-mail: bb@soi.sk

Kontaktujte nás!